Com cada curs presentem la memòria anual d'activitats addicionals, sortides i altres que s'han realitzat al llarg del curs escolar gràcies el suport i les iniciatives de l'AFA de l'escola. 

Un cop més agraïm el suport de l'AFA perquè sense aquest suport no es podrien dur a terme moltes d'aquestes activitats i millores per l'atenció educativa de l'alumnat de l'escola. 

 

clica aquí per visionar la memòria

 

Presentem la memòria d'activitats addicionals, recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 22-23

Presentem la memòria de recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA per aquest curs 2020-2021.

Clica aquí pe veure el document

Presentem la memòria de recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 21-22

En el següent documnet trobareu la memòria d'Activitats i materials gràcies al suport de l'AMPA, Diputació de Barcelona, i Ajuntament de Mataró que a través de diferents subvencions ajuda a l'AMPA de l'escola poder tirar endavant curs rera curs unes activitats i projectes per millorar l'atenció educativa i pedagògica per tot l'alumnat de l'escola.