Aquest curs 2015-2016, l'AMPA de l'escola ha costejat tot un conjunt de material per al departament de fisioteràpia de l'escola. Amb el següent muntatge de fotos, volem mostrar tant el material com l'agraïment de part de l'escola i, principalment, de l'equip de fisios.

Clica aquí per veure el muntatge

      EQUIP DE FISIOTERÀPIA

Està format per quatre fisioterapeutes  i una auxiliar de fisioteràpia.

 

      METODOLOGIA DE TREBALL 

 El nostre objectiu és ajudar al creixement del nen i acompanyar la seva evolució cercant el seu benestar físic, entenen que la persona amb lesió neurològica necessita un equilibri entre el dret de sentir-se be i el dret de gaudir del entorn al llarg de la seva vida.  

Per una banda cercarem eines afavoridores de salut per evitar i frenar i tractar al màxim el creixement osteotendinós disharmònic i per l'altre cercarem eines que facilitin el desenvolupament de la persona a nivell motriu.

Aquesta tasca es realitza d’una forma integrada amb l’equip de professionals de l’escola i amb la família, utilitzant una mateixa línea de treball. Aquesta, es revisa periòdicament segons la situació concreta de cada nen.

Com a metodologia específica ens basem principalment en el concepte Bobath, però també utilitzem entre altres el concepte Fröhlich, Le metayer, Halliwick...

 

     COM TREBALLEM?

  Mitjançant atenció directe per tal d’atendre les conseqüències de la Lesió Neurològica: 

  • Tractant l’alteració del to i de la postura 
  • Prevenint malformacions osteo-tendinoses 
  • Afavorint les capacitats d’autonomia i/o maneig en la quotidianitat
  • Reeducació alimentària
  • Fisioteràpia respiratòria
  • Elaborant guixos i altres medis d’ajut per afavorir higiene postural adequada i facilitar l’accés a recursos necessaris (informàtics i comunicació)

  Mitjançant atenció indirecte a través de la coordinació amb professionals i serveis externs a l’escola: traumatòlegs, neuròlegs, ortopedes, altres fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, CDIAP´s, residències, altres EEE...

Millorant i/o manteniment les capacitats de moviment i desplaçament.