En el següent documnet trobareu la memòria d'Activitats i materials gràcies al suport de l'AMPA, Diputació de Barcelona, i Ajuntament de Mataró que a través de diferents subvencions ajuda a l'AMPA de l'escola poder tirar endavant curs rera curs unes activitats i projectes per millorar l'atenció educativa i pedagògica per tot l'alumnat de l'escola.

En el següent PDF podeu veure una explicació del conjunt d'activitats adicionals, espectacles, sortides, materials que s'han pogut realitzar i fer al llarg del curs gràcies, principalment,  al suport de l'AMPA de l'escola, l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona.

CLICA AQUÍ!!

Memòria del centre referent al curs 2017-2018 presentada a Consell Escolar en data 10 d'octubre