logopèdia

El passat dijous 17 de març, un grup d'estudiants de cicle fomatiu de grau superior d'Integració Social de l'IES Puig i Cadafalch de Mataró, va demanar a l'escola poder rebre, per part de l'equip de logopèdia, una mini formació en format xerrada sobre la comunicació i llenguatge a l'escola ja que iniciaven el mòdul de Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació dins dels seus plans d'estudis.

Una trentena d'alumnes van poder rebre un tastet d'escola i, més concretament, el treball de comunicació i llenguatge que es realitza al nostre centre.

La logopèdia a la nostra escola es centra, principalment, en la Comunicació a tots els nivells ja que la gran part del nostre alumnat està mancat de parla oral i, la totalitat, amb trastorns del llenguatge.

Per tant, el gran objectiu és vetllar perquè tots els alumnes, a partir de les seves capacitats, puguin expressar sentiments, emocions, preferències, idees, pensaments de la manera més comunicativament possible.

La nostra actuació, pot estar centrada dins l’aula, conjuntament amb la tutora, com a nivell individual amb l’alumne.

El tipus de treball a realitzar amb l’alumne dependrà de les capacitats individuals podent ser:

  • Prèvies comunicatives
  • Valoració, introducció i aprenentatge d’un Sistema Alternatiu i/o Augmentatiu a la Comunicació (S.A.A.C)
  • Ús de comunicadors estàtics i/o dinàmics amb síntesi de veu.

A més a més, el departament de logopèdia porta a terme:

  • Creació de tot tipus de materials i plafons pels alumnes que utilitzen S.A.A.C pel seu accés al currículum ja sigui a nivell d’aula, a nivell d’activitats conjuntes, com a nivell d’activitats d’escola (festes populars, etc.)
  • Mantenir contacte amb altres logopedes de la zona del barcelonès a través de Dincat.
  • Assessorament a cassos i a consultes tècniques. (SEEM)

Actualment l’equip de logopèdia de l’escola està format per dues logopedes.