Som un grup de monitores/educadores en l'espai de temps no lectiu que organitzem la nostra feina amb prioritat d´uns objectius a aconseguir.

ORGANITZACIÓ:

  • Espais:

a) Pati:  activitats diferents en espais diferents. Les activitats no están establertes, sinó que tenim en compte les preferències dels nens.

b) Migdiada: repartides en els espais que convinguin.


OBJECTIUS:

a) Pati:

  • Gaudir del temps lliure en el joc.
  • Apendre a relacionar-se amb tots els companys/es i adults.
  • Adaptar, al màxim, les activitats i els jocs a les necessitats de cada nen/a.

b) Migdiades:

  •  Adequar l´espai a les necessitats de cada nen/a.
  • Crear un ambient tranquil i de relax.

c) Tallers:

  • Pernsar i organitzar tallers de relaxació, experimentació, d'esport.. segons les necessitats i característiques de cada grup.