logopèdia

Vídeo explicatiu dels Jocs de Falda com a estratègia per a treballar la comunicació.

Projecte realitzat per a professionals de l'escola d'e.e. l'Arboç el 2010-11, amb el suport de la Fundació el maresme i la realització d'alumnes del tecnoCampus Mataró.

Aquest curs, és el segon que una de les logopedes de l'escola conjuntament amb la responsable de SAAC a nivell de Fundació participen al Proyecto talento Aspace.

Aquest projecte és un espai de trobada entre professionals de les entitats d'ASPACE amb la finalitat de compartir coneixement i experiència en les diferents àrees de treball que es proposin dins del grup. També són espais cordinats per a identificar experiències i bones pràctiques per compartir entre les entitats participants. Permet crear xarxes de comunicació i coneixement entre els professionals de les entitats d'ASPACE.

El grup de treball del que formem part, aquest curs s'ha centrat en fer un anàlisi per valorar el desenvolupament d'un protocol per poder realitzar una

valoració de la comunicació i la presa de desicions de logopèdia en usuaris suscebtibles a SAAC. 

 

Xerrada Com i Lltge

Xerrada adreçada a pares, mares i professionals sobre conceptes bàsics de la comunicació, llenguatge i el treball específic que es porta a terme a l’escola l’Arboç en aquesta àrea. Es van detallar els objectius de cada nivell de la comunicació i es va explicar  com es treballen a l’escola i els resultats individualitzats que es busquen en cada infant. Es va recordar que la comunicació està present al llarg de la jornada escolar, des de que arriben els infants, fins que marxen, no només durant les sessions de logopèdia, i que tot l’equip multidisciplinar treballa per potenciar les capacitats comunicatives dels nens/es en les diferents situacions d’interacció que es van presentant al llarg del dia.

El passat dijous 17 de març, un grup d'estudiants de cicle fomatiu de grau superior d'Integració Social de l'IES Puig i Cadafalch de Mataró, va demanar a l'escola poder rebre, per part de l'equip de logopèdia, una mini formació en format xerrada sobre la comunicació i llenguatge a l'escola ja que iniciaven el mòdul de Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació dins dels seus plans d'estudis.

Una trentena d'alumnes van poder rebre un tastet d'escola i, més concretament, el treball de comunicació i llenguatge que es realitza al nostre centre.

La logopèdia a la nostra escola es centra, principalment, en la Comunicació a tots els nivells ja que la gran part del nostre alumnat està mancat de parla oral i, la totalitat, amb trastorns del llenguatge.

Per tant, el gran objectiu és vetllar perquè tots els alumnes, a partir de les seves capacitats, puguin expressar sentiments, emocions, preferències, idees, pensaments de la manera més comunicativament possible.

La nostra actuació, pot estar centrada dins l’aula, conjuntament amb la tutora, com a nivell individual amb l’alumne.

El tipus de treball a realitzar amb l’alumne dependrà de les capacitats individuals podent ser:

  • Prèvies comunicatives
  • Valoració, introducció i aprenentatge d’un Sistema Alternatiu i/o Augmentatiu a la Comunicació (S.A.A.C)
  • Ús de comunicadors estàtics i/o dinàmics amb síntesi de veu.

A més a més, el departament de logopèdia porta a terme:

  • Creació de tot tipus de materials i plafons pels alumnes que utilitzen S.A.A.C pel seu accés al currículum ja sigui a nivell d’aula, a nivell d’activitats conjuntes, com a nivell d’activitats d’escola (festes populars, etc.)
  • Mantenir contacte amb altres logopedes de la zona del barcelonès a través de Dincat.
  • Assessorament a cassos i a consultes tècniques. (SEEM)

Actualment l’equip de logopèdia de l’escola està format per dues logopedes.