• L'horari de funcionament de l'IFE és de 8:30 del matí a 14:00 de la tarda.
  • L'esbarjo serà de .................
  • L'horari de l'equip de professionals de l'FE serà: .................................
  • L'horari d'atenció per a les famílies serà: ............................