PGAC del curs 2018 2019, presentada a Consell Escolar el 10 d'octubre.