PEC reelaborat els anys 2000-2001.

Actualment està en procés de renovació.