Es presenten les noves reporteres que aquest tercer trimestre s'encarreguen de la revista digital de l'escola:

1. els reporters de la revista són        P1000679