La Farah i el Manu ens expliquen què van fer durant la setmana temàtica d'aquest any:

3. la notícia de la setmana