La Farah ens explica que aquesta setmana hem vist l'espectacle "A la voreta del cel":

2. la notícia de la setmana