Us presentem els reporters de la revista d'aquest trimestre de l'Arboç!

2. reporters daquest trimestre revista 16 17