Quan és la preinscripció?

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent i s'ha de presentar al propi centre.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Quin és el calendari d’inscripció?

  • Del 15 al 26 de maig de 2023: presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

  • 31 de maig de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

  • 1 de juny de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

  • Del 2 al 7 de juny de 2023: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

  • 13 de juny de 2023: llista d'alumnes admesos

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre.

  • Del 26 al 30 de juny de 2023: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.