Imprimeix
Vist: 1045

Som un grup de monitores/educadores en l'espai de temps no lectiu que organitzem la nostra feina amb prioritat d´uns objectius a aconseguir.

ORGANITZACIÓ:

a) Pati:  activitats diferents en espais diferents. Les activitats no están establertes, sinó que tenim en compte les preferències dels nens.

b) Migdiada: repartides en els espais que convinguin.


OBJECTIUS:

a) Pati:

b) Migdiades:

c) Tallers: