El futlletó que es dóna a les famílies a l'inici de curs és un recull d'informacions importants del centre a tenir en compte. S'especifica el calendari escolar, els serveis que oferim des de l'escola, els professionals que formem part de l'equip, entre d'altres.

Clica la imatge per veure el futlletó

Portada fulletó

La Programació General Anual de Centre és un instrument que operativitza el Projecte de Direcció (objectius que es planteja l’equip directiu) i el Projecte Educatiu del Centre, al llarg d’un curs escolar i en el qual es concreten els objectius prioritaris a treballar.

Obre el document per veure el PGAC d'aquest curs

document